June 1, 2018

Jeg har nettopp levert årets eksamensoppgave og har brukt litt tid på å reflektere. Reflektere over hvordan jeg blir påvirket av omgivelsene og hvordan andre blir påvirket av meg. Når vi omgås andre, uansett om det er med familie, skole eller venner så påvirkes vi. Vi...

Please reload