January 13, 2017

Når vi blir født åpnes alle sansene og vi starter med blanke ark. Ingen fordommer hverken på hudfarge, legning, øst eller vestkant, politiske meninger eller utseende. Vi er helt ærlige med oss selv, en liten stund i alle fall... Når er det vi begynner å fjerne oss fra...

Please reload