top of page
Regelstyrt lydighetskultur

Regelstyrt lydighetskultur er et begrep jeg har blitt godt kjent med gjennom årenes løp. Uttrykket oppsummerer de fleste sosiale normer og regler som blir satt, og som forventes av oss fra våre omgivelser.

 

Det er så mye vi mennesker burde og skulle, at vi kan kjenne oss kvalt bare av ordene. Alle sanser som vi blir født med blir ofte trykket ned av MÅ, BØR og SKAL. Samfunnet har en tendens til å dømme alle utifra samme ferdigheter, fysisk og mentalt. Unge som eldre har aldri følt mere press, brukt mer antidepressiva medikamenter eller vært mer deprimerte enn nå. Er det på tide å lytte til oss selv, stole vår egen prosess og omfavne den vi egentlig er? 

"Gestalt bønn"

Jeg gjør mine ting, og du gjør dine. Jeg er ikke i denne verden for å leve opp til dine forventninger, og du er ikke i denne verden for å leve opp til mine. Du er deg, og jeg er meg, og hvis ved en tilfeldighet vi finner hverandre, er det vakkert. Hvis ikke, kan det ikke bli hjulpet.

bottom of page