Jeg heter Merethe

 

Og er utdannet gestaltcoach ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. For tiden er jeg under utdanning på siste året som gestaltterapeut ved NGI. Jeg er medlem av GPO (Gestalt Praktiserende i Organisasjoner) og NGF (Norsk Forbund for Psykoterapi). Du skal være trygg på meg som coach og terapeut, og jeg følger til enhver tid de etiske prinsipper og retningslinjer for GPO og NGF sine medlemmer. Du kan lese mer her: https://ngfo.no

I utdannelsen ved NGI er det påkrevet både individuell terapi og gruppeterapi, så jeg går i jevnlig terapi og får stadig ny innsikt. Både med meg selv og hvem jeg blir i relasjon med andre. Bak utdannelsen ligger det snart 47 år med livserfaring, på godt og vondt. Alle erfaringene tar jeg med meg som verktøy i møte med mine klienter.

 

Min filosofi er at i min praksis ønsker jeg å møte mennesker der de er, med en ikke dømmende tilnærming. Jeg jobber eksistensielt og fenomenologisk - jeg er opptatt av hva som skjer med deg imøte med meg her og nå? Hvordan påvirker din hverdag, dine erfaringer og din fortid med deg her og nå?