Jeg heter Merethe

 

Og er utdannet gestalt psykoterapeut og gestaltcoach ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg er medlem av  NGF (Norsk Forbund for Psykoterapi) og GPO (Gestalt Praktiserende i Organisasjoner.) Du skal være trygg på meg som terapeut og coach, jeg følger til enhver tid de etiske prinsipper og retningslinjer for NGF og GPO sine medlemmer. Du kan lese mer her: https://ngfo.no

I utdannelsen ved NGI har det vært påkrevet både individuell terapi og gruppeterapi. Jeg går i jevnlig terapi og veiledning hvor jeg stadig får ny innsikt, både med meg selv og hvem jeg blir i relasjon med andre. Bak utdannelsen ligger det 48 år med livserfaring, på godt og vondt. Alle erfaringene tar jeg med meg som verktøy i møte med mine klienter.

 

Min filosofi er at i min praksis ønsker jeg å møte mennesker der de er, med en ikke dømmende tilnærming. Jeg jobber eksistensielt og fenomenologisk - jeg er opptatt av hva som skjer med deg imøte med meg her og nå? Hvordan påvirker din hverdag, dine erfaringer og din fortid med deg her og nå?