top of page

Jeg heter Merethe

 

Og er utdannet gestalt psykoterapeut og gestaltcoach ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg er medlem av  NGF (Norsk Forbund for Psykoterapi) og GPO (Gestalt Praktiserende i Organisasjoner.) Du skal være trygg på meg som terapeut og coach, jeg følger til enhver tid de etiske prinsipper og retningslinjer for NGF og GPO sine medlemmer. Du kan lese mer her: https://ngfo.no

I utdannelsen ved NGI har det vært påkrevet både individuell terapi og gruppeterapi. Jeg går i jevnlig terapi og veiledning hvor jeg stadig får ny innsikt, både med meg selv og hvem jeg blir i relasjon med andre. Bak utdannelsen ligger det 48 år med livserfaring, på godt og vondt. Alle erfaringene tar jeg med meg som verktøy i møte med mine klienter.

 

Min filosofi er at i min praksis ønsker jeg å møte mennesker der de er, med en ikke dømmende tilnærming. Jeg jobber eksistensielt og fenomenologisk - jeg er opptatt av hva som skjer med deg imøte med meg her og nå? Hvordan påvirker din hverdag, dine erfaringer og din fortid med deg her og nå?

bottom of page